Zaal 'Den Hazelt', Pastoor Slossestraat 1, 8800 Rumbeke-Roeselare devriesedidier@hotmail.com

Op datum van augustus 1952 werd in het café van wielrenner Hector Martin op de Grote Markt te Roeselare door enkele liefhebbers een vereniging boven de doopvont gehouden met als doel de verdediging van de toen nog toegelaten vogelvangst.

Er werd onmiddellijk aangesloten bij de overkoepelende organisatie de N.F.B.V.V heden gekend als de K.B.O.F.

Stilaan groeide de club en ook niet vogelvangers kwamen de rangen vervoegen. Er werden dan ook toen reeds een paar tentoonstellingen ingericht, eigenlijk meer shows, de ouderen herinneren zich dat nog wel, in de zaal van Het Belfort in de Ooststraat waar thans de kledingzaak C&A gevestigd is. Het was trouwens vele jaren ons clublokaal.

Er werd dan ook met alle mogelijke middelen geprobeerd om de bestaande wetgeving op de vogelvangst te behouden, want ook de tegenstanders zaten niet stil. En zo werden door de nationale leiding de eerste betoging ingericht in Tienen, en ook de eerste nationale kampioenschappen tentoonstelling. Ook onze jonge vereniging trok er met een volle bus naar toe. Later werd er beslist om deze evenementen ieder jaar in een ander provincie te laten doorgaan. In 1964 kwam  West-Vlaanderen aan de beurt en onder impuls van Rene Loontjes, die toen reeds deel uitmaakte van het hoofdbestuur, waagden wij het erop om het gebeuren in te richten.

December 1964 was het zover, van heinde en ver kwamen ze afgezakt. Men had zelden zoveel volk samen gezien voor een betoging in Roeselare. Samen met de tentoonstelling werd het een groot succes. De jaren liepen verder, nu eens met hoopgevend nieuws, dan terug met beperk ingen. En toen in 1972 kwam er plots als een donderslag bij heldere hemel, de afschaffing van de vogelvangst. Opnieuw werden er betogingen gehouden, ook in Roeselare, maar niets mocht baten.
Het was afgelopen, wij kregen het jaar daarop wel een tegemoetkoming wat men toen bevoorrading noemde, die na een paar jaar ook opgedoekt werd.

Iedereen dacht dat wij stilaan zouden weg vallen, maar dit was niet het geval. Meer en meer werd er overgeschakeld op de kweek, ook van Europese, iets wat aanvankelijk nogal moeizaam ging, mede door de ervaring van enkele pioniers die daar reeds enkele jaren mee bezig waren, een onder hen was Robert Vandeabeele, intussen is alles geweldig geëvolueerd, mede door de aangepaste voeding die door de producenten in de handel werd gebracht.

Mede hierdoor begon de tentoonstellingen te groeien en te bloeien, en ook hier steeg de kwaliteit. Ook onze bond deed hieraan mee, met in 1969 het West Vlaamse kampioenschap die door ging in het Arsenaal op het Polenplein. Later werd dan uitgeweken naar de deelgemeente Rumbeke, eerst in de gemeente feestzaal en toen deze aan verbouwing toe was, werd Den Hazelt onze thuishaven.
Aanvankelijk om de twee jaar en mee draaiend in het gewest. Door perikelen werd hiervan afgestapt en waagden wij het erop om de tentoonstelling enkel te organiseren voor onze eigen leden, iets wat buiten onze verwachting tot een groot succes is uitgegroeid en thans jaarlijks plaats heeft. Ook het ledenaantal groeide gestaag, zodat wij met een 280 tal leden één van de grootste bonden van de federatie zijn geworden, mede door het enthousiasme van enkele jongeren.

Door de federatie wordt sedert enkele jaren een trofee uitgereikt aan de bond, die het meeste aantal kweekringen besteld van de provincie. Deze trofee hebben wij dan ook reeds voor de 10de keer behaald. En zo mede door andere activiteiten o.a. vergaderingen,  clubblad, nestkastenwerking, vogelbeurzen, babykeuringen, … zijn wij momenteel een goed functionerende club

Les soins de santé coûtent cher et plusieurs familles ne peuvent pas obtenir les médicaments dont elles ont besoin. Avec l'Internet inondé de divers sites web de vente de certains médicaments, l'achat de médicaments à partir de WEB n'est plus un rêve pour la plupart d'entre nous. Il y en a d'autres. Vous avez des questions sur Kamagra et "achat kamagra 100mg"? Lorsque vous commandez des médicaments comme Kamagra, vous devez demander à votre médecin sur "kamagra 100mg". Plus d'informations à ce sujet disponibles à "Acheter du Kamagra 100mg". Mais il ya certains médicaments qui peuvent nous aider sans nuire à votre érection. Pour réduire le risque d'effets secondaires indésirables de Kamagra n'utilisez pas d'autres remèdes sans d'abord parler à votre docteur. Rappelez-vous que l'achat de médicaments ED en dehors d'une bonne réputation acheteurs en ligne pharmacie reçoivent généralement des substituts risqués.